likvidacie.eu

Neplaťte daňové licencie za "spiacu - nevyužívanú" s.r.o.

Majiteľ spiacej - neaktívnej spoločnosti v prípade ak nechce platiť daňovú licenciu - neplatiteľ DPH vo výške 480 €/ročne a platiteľ DPH 960 €/ročne - má len niekoľko možností.

Ak totiž podnikateľ vstúpi do likvidácie ešte v roku 2014, tak sa vyhne plateniu daňovej licencie nie len za rok 2014 a teda ušetrí 480 resp. 960 eur v tomto roku, ale tú istú sumu i v roku 2015, resp. 2016.

Ukončenie podnikania

POZOR! Upozorňujeme, že je mimoriadne dôležité, aby ste vstup spoločnosti do likvidácie mali zapísaný už k 31.12.2014 v Obchodnom registri. Zapísaniu predchádzajú úkony, ktoré je potrebné vykonať ideálne do 30.11.2014, po tomto termíne to už bude len veľmi málo času (pravdepodobne to nestihnete) na zabezpečenie likvidácie vašej s.r.o.

Daňové licencie

Ministerstvo financií navrhlo tri sumy daňovej licencie. Ich výška bude závisieť od tržieb spoločnosti a od toho, či je, alebo nie je firma platcom dane z pridanej hodnoty (DPH).

Neplatca DPH s tržbami do 500.000 eur tak bude platiť 480 eur, platca dane s tržbami do 500.000 eur bude platiť 960 eur a pre subjekty s tržbami nad 500.000 eur MF stanovilo výšku daňovej licencie na 2880 eur.